นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 

เนื่องจากเราเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนในการเลือกซื้อรองเท้าออนไลน์ให้ได้แบบที่ทั้งถูกใจและใส่พอดีเท้า JOLI SNOB จึงมีนโนบายการเปลี่ยนและคืนสินค้าที่ง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ถ้าคุณไม่ถูกใจสินค้าที่ได้รับ หรือลองสวมใส่แล้วไซส์ไม่พอดี กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้า) โดยสินค้าต้องอยู่ในเกฑ์ที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ดังนี้

 

สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนหรือคืน

 

  1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อในขณะที่ log-in อยู่ในระบบสมาชิกแล้วเท่านั้น
  2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ รวมถึงกล่องรองเท้า อุปกรณ์ ป้ายคุณสมบัติต่างๆ ยังอยู่ครบ
  3. มีใบเสร็จ หรือ หลักฐานการชำระเงิน

 

สินค้าที่ 'ไม่ผ่าน' เกณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนหรือคืน

 

  1. สินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อโดยตรงจาก JOLI SNOB
  2. ไม่มีใบเสร็จ หรือ ไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระเงิน
  3. สินค้าที่เลยกำหนด 14 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้า)
  4. สินค้าที่ผ่านการใช้งาน หรือ สวมใส่ออกไปข้างนอกแล้ว
  5. สินค้ามีตำหนิเสียหาย รอยขีดข่วน หรือ คราบสกปรกที่เกิดจากการกระทำของฝั่งลูกค้า
  6. สินค้าที่กล่องรองเท้า อุปกรณ์ และ ป้ายคุณสมบัติต่างๆ สูญหายไม่ครบถ้วนหรือเสียหาย

 

*ข้อควรระวัง* เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาทดลองสวมใส่บนพื้นสะอาดภายในบ้าน สินค้าที่ผ่านการใช้งาน หรือ ถูกสวมใส่ออกไปข้างนอกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

 

JOLI SNOB ขอสงวนสิทธิ์ในการในปฏิเสธการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

สินค้ามีตำหนิ หรือ รุ่น-สี-ไซส์ ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

 

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับการสั่งซื้อ มีตำหนิ หรือ สภาพไม่สมบูรณ์ โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดจากทางโรงงานผู้ผลิต กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้า) หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากความผิดพลาดจากทางโรงงนผู้ผลิตจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าคู่ใหม่ให้ลูกค้า และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยลูกค้าจะได้รับสินค้า 'รุ่นเดิม(สี-ไซส์เดิม)' อย่างไรก็ตามหากสินค้ารุ่นเดิมขาดสต๊อกไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นทดแทน

 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า

 

สินค้าที่ซื้อจากเคาน์เตอร์ JOLI SNOB สาขาในห้างสรรพสินค้า จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้าข้างต้น เนื่องจากนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของแต่ละห้างฯ มีความแตกต่างกัน หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อที่ห้างสรรพสินค้า ณ สาขาที่ซื้อสินค้าโดยตรง หรือ ติดต่อเรา หากต้องการความช่วยเหลือ